ÇMIMORJA PËR MYSAFIR TË HOTELIT “MOLIKA”

Nr. Dhoma Lloji i sherbimit Çmimi Çmimi për person Lloji i shërbimit Çmimi Çmimi për person
1. Një krevetshe Pansion 34€ 34€ Gjysmë-pansion 30€ 30€
2. Dy krevetshe Pansion 60€ 30€ Gjysmë-pansion 52€ 26€
3. Tri krevetshe Pansion 78€ 26€ Gjysmë-pansion 66€ 22€
4. Katër krevetshe Pansion 88€ 22€ Gjysmë-pansion 72€ 18€

ÇMIMI PËR MYSAFIR TË HOTELIT “MOLIKA” TË CILËT BLEJNË BILETË TRI-DITORE, SHTATË-DITORE DHE DHJETË-DITORE

Nr. Dhoma Lloji i sherbimit Çmimi Çmimi për person Lloji i shërbimit Çmimi Çmimi për person
1. Një krevetshe Pansion 26€ 26€ Gjysmë-pansion 22€ 22€
2. Dy krevetshe Pansion 44€ 22€ Gjysmë-pansion 36€ 18€
3. Tri krevetshe Pansion 60€ 20€ Gjysmë-pansion 48€ 16€
4. Katër krevetshe Pansion 72€ 18€ Gjysmë-pansion 56€ 14€

ÇMIMI ALACART

Nr. Përshkrimi i shërbimit Lloji i shërbimit Çmimi
1. Mëngjesi - pansion Tavolinë Suedeze 5.00€
2. Dreka - pansion 3 lloje të menysë 5.00€
1. Darka - pansion 3 lloje të menysë 5.00€

1. Për grupe prej 50 mysafirëve me kontratë dy persona janë gratis;

2. Për grupe prej 100 mysafir me kontratë pesë persona janë gratis;

3. Për blerje fikse me kontratë jepet zbritje prej 30%;

4. Për fëmijë deri 12 vjet ka zbritje 30% për fëmijët e lartëcekur;

5. Për grupe më shumë se 50 mysafir të cilët qëndrojnë 3 ditë e më shumë, lejohet zbritje deri në 15%.

ÇMIMET E BILETAVE TË TELEFERIKUT DHE SKI-LIFTEVE PËR SEZONËN 2020/2021

1. Bileta sezonale dhe biletat (10 ditore, 20 ditore dhe 30 ditore në sezonë), mund të blehen vetëm me dokument të identifikimit (letërnjoftim ose pasaport) dhe jo më shumë se 1(një) gjatë sezonës;

2. Të gjitha biletat (depozit) të cilat shfrytëzohen këtë vit, nuk mund të shfrytëzohen në sezonën e ardhshme;

3. Vlera e 1.00 Euros është 120,00 dinar.

Nr. Lloji i shërbimit Çmimi
1. Depoziti (paradhënia) për blerjen e të gjitha biletave 2.00 €
2. Bileta për Ski-lift me 5 vozitje 3.00 €
3. Bileta për Ski-lift me 10 vozitje 5.00 €
4. Bileta e teleferikut për 1 vozitje 3.00 €
5. Ski-pas gjysmëditor deri në ora 12 12.00 €
6. Ski-pas gjysmëditor prej orës 12 12.00 €
7. Ski-pas 1 ditor 18.00 €
8. Ski-pas 2 ditor 32.00 €
9. Ski-pas 3 ditor 45.00 €
10. Ski-pas 4 ditor 58.00 €
11. Ski-pas 5 ditor 70.00 €
12. Ski-pas 6 ditor 80.00 €
13. Ski-pas 7 ditor 90.00 €
14. Ski-pas 10 ditor 100.00 €
15. Ski-pas sezonal prej 01.12.2018. 450.00 €
16. Ski-pas sezonal prej 01.01.2019. 400.00 €
17. 10 ditë gjatë sezonës 100.00 €
18. 20 ditë gjatë sezonës 200.00 €
19. 35 ditë gjatë sezonës 350.00 €
20. Biletë treni për një vozitje në të dy drejtimet 1.00 €

Edhe kur është mendu se cdo gjë ka marr fund, për çudi me entuziazmin e dashamirëve të skijimit dhe bjeshkatarëve krejt ka nisur nga fillimi. Teleferiqet përseri punojnë, ski-lift terhjek përseri, në fillim me kapacitet të kufizuar ndërsa tani me të gjitha kapacitetet. Na shkruani dhe na ndiqni ne rrjetet sociale. Mirësevini!

Telefonat e kontaktit:

+386 49 938 561 -Hotel "Molika"

0290 73 654 -Hotel "Narcis"

+383 44 310 350 - Viber

e-mail:

skibrezovica@gmail.com